Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4563/00503/04122021/112440 - CT893A3
Дата/Час: 04.12.2021 11:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625423 / 2021-08-16 / 80 / о
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: "ФРЕШ ОЙЛ" ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул. Тутракан 100, ЕИК: 202595246
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - бул. Тутракан 100
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3516КА
Километри: 0
Превозва се от: Искрен Иванов
Спедитор: Йордан Йорданов (Б 3217)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 6.4 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 6.4 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 6.4 м³