Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4485/00500/04122021/120027 - EE8B7E9
Дата/Час: 04.12.2021 11:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №634945 / 2021-10-14 / 72 / г
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна Промишлена Зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна Промишлена Зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Кроношпан
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3566КТ
Номер на ремарке: ВТ8822ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Стоян Христов
Спедитор: Красиян Кирилов (А 2910)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 60 пр.м³
Куб.м³ 39 м³
Общо: 1 бр. / 60 пр.м³ / 39 м³
Всичко: 1 бр. / 60 пр.м³ / 39 м³