Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4485/00499/04122021/115416 - 0DF6K0A
Дата/Час: 04.12.2021 11:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №634945 / 2021-10-14 / 72 / г
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - Квартал 170
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9010КК
Километри: 0
Превозва се от: Станьо Василев
Спедитор: Красиян Кирилов (А 2910)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.8 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.8 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.8 м³