Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00503/04122021/100720 - 44F4571
Дата/Час: 04.12.2021 10:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №638537 / 2021-11-18 / 21 / а
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Ирина Стоянова Иванова, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Виноград, адрес: ул. Пета2
Пътува до:
Получател: Ирина Стоянова Иванова, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Виноград, адрес: ул. Пета2
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Виноград - ул. Пета2
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5838ВС
Километри: 0
Превозва се от: Петър Стоянов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³