Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00901/04122021/094838 - 4DEAF17
Дата/Час: 04.12.2021 09:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628052 / 2021-08-31 / 311 / о
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Анка Казанжиева, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул.Осъм-19
Пътува до:
Получател: Анка Казанжиева, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул.Осъм-19
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: гр. Бяла - ул.Осъм-19
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т5184ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Владимир Великов
Спедитор: Трайчо Кулев (А-8214)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³