Електронни превозни билети

Търсене на билет

Този билет е коригиран на: 04.12.2021 08:47
Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00467/04122021/084913 - UEE9E6F
Дата/Час: 04.12.2021 08:50
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №638340 / 2021-11-16 / 338 / ю1
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: ЕТ Ангел Костадинов 99, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: Ул.младост 29, ЕИК: 107053711
Направление: Обл. Плевен, Общ. Гулянци
Адрес: гр. Гулянци - промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН6717АМ
Номер на ремарке: ВТ1976ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Георгиев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 52 пр.м³
Куб.м³ 28.6 м³
Общо: 1 бр. / 52 пр.м³ / 28.6 м³
Всичко: 1 бр. / 52 пр.м³ / 28.6 м³