Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4475/00368/03122021/175524 - B84G43F
Дата/Час: 03.12.2021 17:56
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Сергей Цветанов Герговски, обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа, адрес: ул. Хаджи Димитър 5
Пътува до:
Получател: Сергей Цветанов Герговски, обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа, адрес: ул. Хаджи Димитър 5
Направление: Обл. Плевен, Общ. Кнежа
Адрес: гр. Кнежа - ул. Хаджи Димитър 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН6516КТ
Номер на ремарке: ЕН2362ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Христо Качамачков
Спедитор: Радослав Иванов (Б 1514)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³