Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9724/00048/03122021/165716 - 5A658B8
Дата/Час: 03.12.2021 16:58
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н5883ВС
Номер на ремарке: Н1047ЕК
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Любенов
Спедитор: Танер Ахмед (А3867)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 33 м³
Общо: 5 бр. / 55 пр.м³ / 33 м³
Всичко: 6 бр. / 65 пр.м³ / 39 м³