Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11972/00148/03122021/165537 - HU796DC
Дата/Час: 03.12.2021 16:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637551 / 2021-11-05 / 255 / з
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Росен Христов, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Върбино, адрес: Четвърта 7
Пътува до:
Получател: Росен Христов, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Върбино, адрес: Четвърта 7
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Върбино - Четвърта 7
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4549АТ
Километри: 0
Превозва се от: Алифтер Алифтер
Спедитор: Иван Енчев (А6392)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.3 м³