Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00898/03122021/165043 - 39FB157
Дата/Час: 03.12.2021 16:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №605421 / 2021-03-15 / 44 / а
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул.Янтра-26
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р6301РХ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Стефанов
Спедитор: Трайчо Кулев (А-8214)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.6 м³
Всичко: 2 бр. / 18 пр.м³ / 9.9 м³