Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12868/00057/03122021/164613 - 2D91449
Дата/Час: 03.12.2021 16:44
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Инвинсибъл Форс ЕООД, обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, адрес: ул.Владайско въстание 7, ЕИК: 206423660
Пътува до:
Получател: Магния-РС Е ООД, обл. Силистра, общ. Алфатар, с. Цар Асен, адрес: ул.1-ва 6, ЕИК: 202384391
Направление: Обл. Силистра, Общ. Алфатар
Адрес: с. Цар Асен - ул.1-ва 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ТХ6500АМ
Номер на ремарке: В5324ЕК
Километри: 0
Превозва се от: Наско Николов
Спедитор: Мустафа Хамил (Б 5956)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 46 пр.м³
Куб.м³ 25.88 м³
Общо: 5 бр. / 46 пр.м³ / 25.88 м³
Всичко: 5 бр. / 46 пр.м³ / 25.88 м³