Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00515/03122021/164108 - 87OA128
Дата/Час: 03.12.2021 16:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633419 / 2021-10-01 / 295 / з1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Пътува до:
Получател: Тодор Минчев, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Славянска 23
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Славянска 23
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4263ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Радослав Йоргов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³