Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12813/00292/03122021/163648 - 23A2333
Дата/Час: 03.12.2021 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628547 / 2021-09-02 / 1088 / д
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ЙозджанМехмед, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Брадвари, адрес: ул.Н.П.Караджата 13
Пътува до:
Получател: ЙозджанМехмед, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Брадвари, адрес: ул.Н.П.Караджата 13
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Брадвари - ул.Н.П.Караджата 13
Данни за ПС:
Номер на ПС: ХХХХ
Километри: 0
Превозва се от: Сали Сали
Спедитор: Бейхан Джелил (А6381)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.28 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.28 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.38 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.38 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.66 м³