Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12868/00056/03122021/163124 - 7C974H8
Дата/Час: 03.12.2021 16:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №634028 / 2021-10-06 / 281 / н
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Инвинсибъл Форс ЕООД, обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, адрес: ул.Владайско въстание 7, ЕИК: 206423660
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Козяк - TX6500AM
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5943АК
Километри: 0
Превозва се от: Радостин Янков
Спедитор: Мустафа Хамил (Б 5956)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.64 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.64 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.64 м³