Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00438/03122021/163158 - E7C33FC
Дата/Час: 03.12.2021 16:21
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - кв. "Ливадето" № 35
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ6063ВН
Номер на ремарке: ОВ5639ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Николай Стойков
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 26
Куб.м³ 4.59 м³
Общо: 26 бр. / 4.59 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 17
Куб.м³ 1.67 м³
Общо: 17 бр. / 1.67 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 21
Куб.м³ 1.39 м³
Общо: 21 бр. / 1.39 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 4
Куб.м³ 0.59 м³
Общо: 4 бр. / 0.59 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8.16 пр.м³
Куб.м³ 8.16 м³
Общо: 1 бр. / 8.16 пр.м³ / 8.16 м³
Всичко: 69 бр. / 8.16 пр.м³ / 16.4 м³