Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10580/00410/03122021/161948 - 1N2FD72
Дата/Час: 03.12.2021 16:20
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Пътува до:
Получател: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - База Натали мм
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС6629СС
Номер на ремарке: СС3871ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Метин Али
Спедитор: Денис Ашъм (Б 3392)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 13 м³
Общо: 2 бр. / 26 пр.м³ / 13 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.7 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.7 м³
Всичко: 3 бр. / 36 пр.м³ / 18.7 м³