Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11881/00231/03122021/160830 - PFZP9N6
Дата/Час: 03.12.2021 16:08
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637755 / 2021-11-08 / 267 / п
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Ангел Христов, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Душево, адрес: ул.Христо Ботев1
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Душево - ул.Христо Ботев1
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0399СА
Километри: 0
Превозва се от: Мариян Марков
Спедитор: Иван Колев (1596)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.56 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.56 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.24 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.24 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.8 м³