Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00463/03122021/131406 - B2P5E0C
Дата/Час: 03.12.2021 13:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635143 / 2021-10-15 / 438 / о
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5319ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Атанас Атанасов
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³