Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9398/00131/02122021/165031 - 212M599
Дата/Час: 02.12.2021 16:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №632585 / 2021-09-27 / 460 / л
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: "ДИСЕМА ЛЕС" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Сухиндол, с. Бяла река, адрес: ул. "Първа" № 95, ЕИК: 206243932
Пътува до:
Получател: Емилио и БОП ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Сухиндол, гр. Сухиндол, адрес: ул. Дунав 13, ЕИК: 202992034
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Сухиндол
Адрес: гр. Сухиндол - ул. Дунав 13
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8263ВР
Километри: 0
Превозва се от: Емил Златанов
Спедитор: Христо Мънков (1616)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³