Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/01351/02122021/170844 - 4BE63A2
Дата/Час: 02.12.2021 16:49
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Задруга - Хан Кубрат 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6336АН
Номер на ремарке: РР2858ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: Салим Мехмедов
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 5
Пр.м3 35 пр.м³
Куб.м³ 19.25 м³
Общо: 5 бр. / 35 пр.м³ / 19.25 м³
Всичко: 5 бр. / 35 пр.м³ / 19.25 м³