Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10580/00388/02122021/164736 - 8FFNB1E
Дата/Час: 02.12.2021 16:48
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Пътува до:
Получател: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - база Наташи
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС5030АТ
Номер на ремарке: СС1092ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Генчо Николаев
Спедитор: Денис Ашъм (Б 3392)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 58 пр.м³
Куб.м³ 33.06 м³
Общо: 3 бр. / 58 пр.м³ / 33.06 м³
Всичко: 3 бр. / 58 пр.м³ / 33.06 м³