Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4572/00130/02122021/174825 - 82HXT5A
Дата/Час: 02.12.2021 16:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №622871 / 2021-08-02 / 186 / 1
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Пътува до:
Получател: Славев Груп80ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: гр.Бялаул.Янтра20 ул.Колю Фичето 4, ЕИК: 205144095
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: гр. Бяла - гр.Бялаул.Янтра20 ул.Колю Фичето 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВР7156АР
Километри: 0
Превозва се от: Ясен Славев
Спедитор: Адем Исуфов (А 8209)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.32 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.32 м³
Всичко: 2 бр. / 17 пр.м³ / 8.32 м³