Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11204/00192/02122021/164517 - 5T8850B
Дата/Час: 02.12.2021 16:46
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - кв. "Ливадето" № 35
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ6063ВН
Номер на ремарке: ОВ5639ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Николай Стойков
Спедитор: Димитър Димитров (А 6270)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.45 м³
Общо: 1 бр. / 0.45 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 29
Куб.м³ 4.93 м³
Общо: 29 бр. / 4.93 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 13
Куб.м³ 1.33 м³
Общо: 13 бр. / 1.33 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 13
Куб.м³ 0.89 м³
Общо: 13 бр. / 0.89 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6.95 пр.м³
Куб.м³ 6.95 м³
Общо: 1 бр. / 6.95 пр.м³ / 6.95 м³
Всичко: 57 бр. / 6.95 пр.м³ / 14.55 м³