Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4652/00153/02122021/164907 - 260K1F8
Дата/Час: 02.12.2021 16:42
По превозни билети:
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "УДЕКС" ЕООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: ПРОМИШЛЕНА № 9, ЕИК: 117613126
Пътува до:
Получател: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Бургас, Общ. Бургас
Адрес: гр. Бургас - СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3970КВ
Номер на ремарке: Р6223ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: СтоянКомитов
Спедитор: Шенол Мехмиш (А 5821)
Дървесина: тп I-214
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 24 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 24 м³
Всичко: 1 бр. / 50 пр.м³ / 24 м³