Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10580/00387/02122021/164118 - C37DTMU
Дата/Час: 02.12.2021 16:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №634230 / 2021-10-07 / 33 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Правда - отд.33
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04527
Километри: 0
Превозва се от: Генчо Николаев
Спедитор: Денис Ашъм (Б 3392)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 28 пр.м³
Куб.м³ 15.96 м³
Общо: 1 бр. / 28 пр.м³ / 15.96 м³
Всичко: 1 бр. / 28 пр.м³ / 15.96 м³