Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11204/00191/02122021/163926 - 4AF8U5E
Дата/Час: 02.12.2021 16:41
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - кв. "Ливадето" № 35
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ6063ВН
Номер на ремарке: ОВ5639ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Николай Стойков
Спедитор: Димитър Димитров (А 6270)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.66 м³
Общо: 2 бр. / 0.66 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 26
Куб.м³ 4.45 м³
Общо: 26 бр. / 4.45 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 14
Куб.м³ 1.34 м³
Общо: 14 бр. / 1.34 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 12
Куб.м³ 0.82 м³
Общо: 12 бр. / 0.82 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 1
Куб.м³ 0.18 м³
Общо: 1 бр. / 0.18 м³
Всичко: 55 бр. / 7.45 м³