Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4497/00095/02122021/165710 - 19FQ547
Дата/Час: 02.12.2021 16:40
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №633132 / 2021-09-30 / 277 / к
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ГАРАНТЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Георги Измирлиев" № 14, вх.В, ет.4, ап.19, ЕИК: 104625865
Пътува до:
Получател: ГАРАНТЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Георги Измирлиев" № 14, вх.В, ет.4, ап.19, ЕИК: 104625865
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Хотница - склад в стопански двор
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1903ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Савов
Спедитор: Йордан Фердинандов (1469)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Всичко: 3 бр. / 25 пр.м³ / 13.75 м³