Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11890/00311/02122021/163734 - 87163AQ
Дата/Час: 02.12.2021 16:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614818 / 2021-06-02 / 10211 / в
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв.Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5639АХ
Номер на ремарке: ЕВ0842ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Димитров
Спедитор: Пламен Иванов (А7022)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 18 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 18 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 3 бр. / 50 пр.м³ / 30 м³