Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00571/02122021/163550 - DBLY4B9
Дата/Час: 02.12.2021 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №634859 / 2021-10-13 / 113 / з
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Листец - СС9998АН
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС1249АР
Километри: 0
Превозва се от: Марям Халил
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.42 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.42 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.42 м³