Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4501/00119/25112021/165708 - QDL2C5A
Дата/Час: 25.11.2021 17:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №604002 / 2021-03-02 / 47 / к
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ОРФЕЙ 2007 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Вонеща вода, адрес: ул."Втора" №7, ЕИК: 104683594
Пътува до:
Получател: ОРФЕЙ 2007 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Вонеща вода, адрес: ул."Втора" №7, ЕИК: 104683594
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Вонеща вода - ул."Втора" №7
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2303АР
Километри: 0
Превозва се от: Веселин Кехайов
Спедитор: Николай Николов (НУГ 1130)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за шперплат
Брой 3
Куб.м³ 2.66 м³
Общо: 3 бр. / 2.66 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 6
Куб.м³ 4.45 м³
Общо: 6 бр. / 4.45 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 6
Куб.м³ 2.24 м³
Общо: 6 бр. / 2.24 м³
Всичко: 15 бр. / 9.35 м³