Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00396/25112021/162519 - SFHX36E
Дата/Час: 25.11.2021 16:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №631565 / 2021-09-21 / 356 / и1
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: Гено Стефанов ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. Малина 27, ЕИК: 201505687
Пътува до:
Получател: Евгени Милакиев, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: й.й.брадата 50
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - й.й.брадата 50
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4854ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Гено Иванов
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³